Képzések a Sente Soft Kft. szervezésében

LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban

Szervező neve: SENTE SOFT Kutató és Fejlesztő Kft.
Alapítási engedély szám: 575/153/2017
Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok szerezzenek a gyakorlatban alkalmazható ismereteket az IKT-eszközök (táblagépek, interaktív tábla) kreatív használata terén, valamint ismerjék meg a digitális történetmesélés pedagógiai, módszertani lehetőségeit a különböző tantárgyak oktatása során. A résztvevők legyenek képesek rendszerezni és definiálni a digitális történetmeséléssel kapcsolatos ismereteiket. A résztvevők ismerjék a digitális történetmesélés módszerének fogalomkészletét, valamint legyenek képesek rendszerezni az ezzel kapcsolatos ismereteiket. A résztvevő pedagógusok legyenek képesek/alkalmasak a digitális történetmesélés foglalkozások megtartására az ajánlott programok (LEGO Story Starter, Story Visualizer, Comics Head) és hozzájuk kapcsolódó eszközkészletek segítségével.

 

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban

Szervező neve: SENTE SOFT Kutató és Fejlesztő Kft.
Alapítási engedély szám: 575/154/2017
Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerkedjenek a modern IKT és a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökkel, az oktatásban használható alkalmazásaikkal, elsajátítsák azok használatát és alkalmazását. A résztvevők megismerkednek a táblagépek, valamint interaktív táblán futtatható matematika órán alkalmazható online és offline szoftverekkel (Open Sankoré, Math Fight, King of Math, Math Kid) A képzés betekintést nyújt a Lego Education MoreToMath készletének használatába, illetve a számítógépen és interaktív táblán is futtatható Math Builder alkalmazás elsajátítására. Cél, a képzésen megismert oktatási módszerek és eszközök segítségével alternatív gondolkodási mód kialakítása, képessé tenni a résztvevőket, hogy meglássák a tanfolyamon megismert alkalmazások hasznosságát és felfedezzék a benne rejlő lehetőségeket, továbbgondolják azt és kreatívan felhasználják a mindennapi munkájuk során, melynek segítségével változatosabb és eredményesebb ismeretátadás valósítható meg. További cél, a matematikai és problémamegoldó gondolkodásnak, a logikus következtetésnek az elvonatkoztatás képességének és a kreatív kompetenciának fejlesztése. A képzés elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a konstruktív pedagógia módszer alapján szerveződő, a megismert eszközök lehetőségeinek kihasználásával felépített óra megtervezésére és megtartására.

 

LEGO WeDo robotokkal támogatott élményalapú ismeretátadás az alsó tagozatban

Szervező neve: SENTE SOFT Kutató és Fejlesztő Kft.
Alapítási engedély szám: 575/155/2017
Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja: A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse azzal a szemlélettel, amely a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához, valamint az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez. A WeDo készlet segítségével a résztvevők sajátítsák el azokat a pedagógiai és módszertani ismereteket, amelyek alkalmazásával a tanulók olyan működőképes modelleket tudnak építeni és programozni, amelyek számos műveltségi területen alkalmazhatóak a műszaki és természettudományoktól kezdve a történetmesélésen át, egészen a nyelvi ismeretek bővítéséig. A résztvevő pedagógusok legyenek képesek a LEGO WeDo foglalkozások élményalapú és projektszemléletű megtervezésére és megtartására a hozzájuk kapcsolódó eszközkészletek és programok segítségével, az alsó tagozatos tanulók körében.

 

Mobilrobotok az oktatásban

Szervező neve: SENTE SOFT Kutató és Fejlesztő Kft.
Alapítási engedély szám: 9/173/2018
Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék a mobilrobottechnikai alapfogalmakat, a mobil-robottechnikához, alkalmazott különböző szenzorok jellemzőit, karakterisztikáját és alkalmazásuk lehetőségeit, az EV3-G programnyelvét, illetve ennek alkalmazásával alapprogramok írására és tesztelésére legyenek képesek. Szerezzenek gyakorlatot a mobilrobotok összeállításában, tesztelésében és futtatásában. A résztvevők legyenek képesek a tanultak oktatásban történő alkalmazására.

 

Felkészítés digitális pedagógiai asszisztens feladatainak ellátására

Szervező neve: SENTE SOFT Kutató és Fejlesztő Kft.
Alapítási engedély szám: 9/149/2018
Foglalkozási órák száma: 60

A továbbképzés célja: A továbbképzés célja a pedagógusok digitális műveltségének bővítése a digitális pedagógiai asszisztens tevékenység oktatástechnológiai tudástárával. Cél, hogy a pedagógusok képesek legyenek beépíteni a mindennapi munkájukba a digitális pedagógia módszertani repertoárját, továbbá online megoldásokat, módszereket rutinszerűen alkalmazni a tanóráikon, valamint elektronikus tananyagokat létrehozni, menedzselni, illetve ebben támogatni saját pedagógusközösségüket.

A képzésekre való jelentkezéshez szükséges űrlap ITT érhető el.

 

 

Amennyiben bármi kérdése van a képzésekkel kapcsolatban, várjuk üzenetét az info@sente.hu email címre.


Comments